SoftBowl’ne ait “www.silikondunyasi.com” hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak tüm kullanıcılar, sağlanan hizmetlere ilişkin işbu Üyelik Sözleşmesini kabul etmiş sayılır.

Kullanıcılar, www.silikondunyasi.com  hizmetlerinden yararlandığı sırada,

♦ E-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumludur.
♦ www.silikondunyasi.com  tarafından verilen hizmetlerin telif hakkı PDS SAĞLIK VE GIDA EKİPMANLARI LTD. ŞTİ’ye ait olduğundan, ürün görsellerini ve bilgilerini hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmamalıdır.
♦ www.silikondunyasi.com  hizmetlerinini kullanırken, yaptığı yorumlar ve/veya gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğu kendisine aittir ve diğer kullanıcılarla oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere www.silikondunyasi.com ’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, www.silikondunyasi.com ’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu, ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu kabul eder.
♦ Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemelidir.
♦ Ortama eklenecek yorumların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yorumlar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların www.silikondunyasi.com ’a devredildiğini kabul eder.
♦ Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemelidir.
♦ Diğer kullanıcıların www.silikondunyasi.com  sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamalıdır.
♦ Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamalı, basıp çoğaltıp, dağıtmamalıdır.
♦ Reklam yapmamalı, herhangi bir mal veya hizmet satmamalı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamalı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamalıdır.
♦ Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemelidir.
♦ www.silikondunyasi.com ’dan izin almadan www.silikondunyasi.com  içeriğini, hizmetlerini ve sair fikri mülkiyet hakkına tabi varlıklarını kişisel veya ticari amaçla kullanmamalıdır.
♦ Kurallara aykırı davrandığı takdirde www.silikondunyasi.com ’un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma hakkına sahip olduğunu kabul eder.
♦ Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamalıdır.
♦ Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeli, yaymamalı, kötüye kullanmamalıdır.
♦ www.silikondunyasi.com  sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların www.silikondunyasi.com da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu kabul eder.


www.silikondunyasi.com Yetkileri

www.silikondunyasi.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
♦ Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.silikondunyasi.com 'un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
♦ www.silikondunyasi.com , hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
♦ www.silikondunyasi.com  kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı www.silikondunyasi.com sorumlu tutulmayacaktır.
♦ www.silikondunyasi.com  kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
♦ www.silikondunyasi.com  kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği yorum) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya www.silikondunyasi.com  sistemi içinde www.silikondunyasi.com  tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, www.silikondunyasi.com ’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
♦ www.silikondunyasi.com , kullanıcının www.silikondunyasi.com sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden www.silikondunyasi.com ’nin sorumlu olmadığını peşinen kabul eder. www.silikondunyasi.com  kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.